Δεύτερη (Β) τάξη Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ με δύο διακριτούς κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία. Επιπλέον, επιλέγουν υποχρεωτικά μία από τις Ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΠ). Στην (ΟΠ) Θετικών Σπουδών ανήκει το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.

  • Επιλέγοντας πάνω στο σχολικό βιβλίο μεταφέρεστε στο διαδραστικό σχολικό βιβλίο (το σχολικό βιβλίο εμπλουτισμένο με εφαρμογές από μαθηματικά λογισμικά).