Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρίας

Ο χώρος αυτός αποτελεί μια "ΤΡΑΠΕΖΑ" θεμάτων της Γεωμετρίας της Β τάξης του Γενικού Λυκείου. Θα βρείτε τα θέματα από την Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΕΔΔ, λειτουργεί συμβουλευτικά) καθώς και άλλα προτεινόμενα θέματα.
 
  • Επιλέξτε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα της ΤΘΕΔΔ για τη Γεωμετρία.
  • Τα θέματα της Γεωμετρίας της ΤΘΕΔΔ από το Lisari Team.

 

 

 

 
**σε ορισμένα θέματα υπάρχουν ενδεικτικές απαντήσεις

** κάποια από τα επιμέρους θέματα δεν ανηκουν πλέον στη διδακτέα - εξεταστέα ύλη