Τρίτη (Γ) τάξη Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και επιλέγουν υποχρεωτικά μία από τις Ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΠ). Στην (ΟΠ) Θετικών Σπουδών και στην (ΟΠ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ανήκει το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.
 
*Οι μαθητές που έδωσαν Πανελλαδικές εξετάσεις τη σχολική χρονιά 2014-2015 εχουν τη δυνατότητα να ξαναδώσουν εξετάσεις με το δικό τους σύστημα τη σχολική χρονιά 2015-2016 και μόνο, με τη δική τους ύλη. Το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ αντικαθίσταται από το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ενώ το μάθημα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας παραμένει.
 
Μαθηματικά ΟΠ (Θετικών Σπουδών, Οικονομίας & Πληροφορικής)

 

Για θέματα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης επιλέξτε "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ"

 
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του μαθήματος Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Για θέματα στα "Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής" επιλέξτε "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ".