ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Γ/ΒΑΘΜΙΑ

Κατά την τριιετή απόσπασή μου στο Μαθηματικό τμήμα Θεσσαλονίκης (2007 - 2010), πέρα από τη διαδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων σε μαθήματα Πιθανοτήτων, Στατιστικής, είχα την ευθύνη των μαθημάτων:

για τα οποία δημιούργησα μια ιστοσελίδα (δεν είναι σε λειτουργία, πλέον) μέσω του server του Α.Π.Θ.  

Το υλικό αυτών των μαθημάτων υπάρχει δεξιά σας, επιλέγοντας το μάθημα που σας ενδιαφέρει από το μενού.