Στατιστική: Μάθημα 4ου Εξαμήνου   Μαθηματικών Α.Π.Θ.


Τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015 για το τμήμα 4Β ξεκινούν τη Δευτέρα 23 - 03 - 2015.

  • Δευτέρα, 19:00 - 21:00, Δ21 (η 2η ώρα πραγματοποιείται στη Δ31)
  • Πέμπτη,   17:00 - 19:00, Μ1
 
 
Παρακάτω, θα βρίσκετε τις διαλέξεις των μαθημάτων:

Διαλέξεις:

 
 
  • 26 - 03 - 2015: Εκτιμητική - Διαστήματα Εμπιστοσύνης 
 
 

 

Βιβλιογραφία: 

  1. Στατιστική - Θεωρία και Εφαρμογές των Φ.Κολυβά - Μαχαίρα και Ε. Μπόρα  - Σέντα (Εκδόσεις Ζήτη, ανανεωμένη έκδοση 2013) - Τυπολόγιο Βιβλίου
  2. Στατιστική - Περιληπτική Θεωρία και Ασκήσεις του Ν. Φαρμάκη (Εκδόσεις Χριστοδουλίδη)