Θέματα Γενικών & Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

I. Μαθηματικά Προσανατολισμού

Για την καλύτερη προετοιμασία σας στις εξετάσεις οι εκφωνήσεις των θεμάτων του τελευταίου συστήματος (κατευθύνσεων) και του νέου (ομάδων) από το 2000 έως και σήμερα.

 

                         

Μαθηματικά Ομάδας        Το θέμα θεωρίας Α         Τα θέματα Β,Γ και Δ    Θέματα Ομογ & Εσπ ΓΕ.Λ

   2016 - ......                            2000 - 2015                       2000 - 2015                         2000 - 2015

  • Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα των γενικών και επαναληπτικών εξετάσεων του 2016 όλων των τύπων Λυκείου, κατάλληλα για μαθητές των Γενικών Λυκείων  (γενικών λυκείων, επαγγελματικών λυκείων, εσπερινών και ομογενών).
  • Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα θεωρίας (θέμα Α) γενικών και επαναληπτικών εξετάσεων από τ ο 2000 έως και το 2015 (γενικών λυκείων).
  • Το τρίτο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα ασκήσεων (θέματα Β.Γ και Δ) γενικών και επαναληπτικών εξετάσεων από το 2000 έως και το 2015 (γενικών λυκείων). 
  • Το τέταρτο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα από εξετάσεις ομογενών και εσπερινών γε.λ. που ανήκουν στην εξεταστέα ύλη για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

 

Εκτιμώμενες απαντήσεις από το mathematica.gr για τα έτη :

 

Εκτιμώμενες απαντήσεις από τις Μαθηματικές Σημειώσεις για το έτος 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Για την καλύτερη προετοιμασία σας στις εξετάσεις οι εκφωνήσεις των θεμάτων του τελευταίου συστήματος (κατευθύνσεων) και του νέου (ομάδων) από το 2000 έως και σήμερα.

 
                             

Μαθηματικά & Στ Στ        Το θέμα θεωρίας Α         Τα θέματα Β, Γ και Δ           Θέματα ΤΕΕ, ΕΠΑΛ...

   2016 - ......                           2000 - 2015                        2000 - 2015                         2000 - 2015

 

  • Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα των γενικών και επαναληπτικών εξετάσεων του 2016 όλων των τύπων Λυκείου, κατάλληλα για μαθητές των Γενικών Λυκείων  (γενικών λυκείων, επαγγελματικών λυκείων, εσπερινών και ομογενών).
  • Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα θεωρίας (θέμα Α) γενικών και επαναληπτικών εξετάσεων από το 2000 έως και το 2015 (γενικών λυκείων).
  • Το τρίτο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα ασκήσεων (θέματα Β.Γ και Δ) γενικών και επαναληπτικών εξετάσεων από το 2000 έως και το 2015 (γενικών λυκείων).
  • Το τέταρτο αρχείο περιλαμβάνει τα θέματα από εξετάσεις ΤΕΕ, ΕΠΑ.Λ. και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην εξεταστέα ύλη για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.
 

Εκτιμώμενες απαντήσεις από το mathematica.gr για τα έτη :

Εκτιμώμενες απαντήσεις από τις Μαθηματικές Σημειώσεις για το έτος