Πρώτη (Α) τάξη Γενικού Λυκείου

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ με δύο διακριτούς κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.

  • Επιλέγοντας πάνω στο σχολικό βιβλίο μεταφέρεστε στο διαδραστικό σχολικό βιβλίο (το σχολικό βιβλίο εμπλουτισμένο με εφαρμογές από μαθηματικά λογισμικά).