Καλή χρονιά!!

2017-01-11 00:30

Καλή χρονιά σε όλους με πολλή υγεία και όρεξη για δημιουργία!! 

  • Τα αποτελέσματα της Γεωμετρίας του Β1 και Β5 αναρτήθηκαν εδώ.
  • Την Πέμπτη 12 - 01 - 2017, το Β2 δεν θα γράψει το διαγώνισμα - Θα το συννενοηθούμε.