Ωράριο Διδακτικών Ωρών

Ωράριο Διδακτικών Ωρών

Για το νέο σχολικό έτος 2015 - 2016 το διδακτικό ωράριο είναι 

  • 1η ώρα08:15 - 09:00
  • 2η ώρα: 09:05 - 09:50
  • 3η ώρα: 10:00 - 10:50
  • 4η ώρα: 10:55 - 11:40
  • 5η ώρα: 11:45 - 12:30
  • 6η ώρα: 12:35 - 13:15
  • 7η ώρα: 13:20 - 14:00