Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.)

Η Δημιουργική Εργασία (Δ.Ε.) έχει
συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην
ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας
και γενικότερα στην καλλιέργεια
ερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Ο
σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την
αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές
πηγές και πόρους, όσο και με την τελική
σύνθεση των στοιχείων αυτών. Με αυτήν
την έννοια, δίνεται έμφαση περισσότερο
στη διαδικασία εκπόνησης της Δ.Ε., και
λιγότερο στην εξαντλητική διερεύνηση του
υπό μελέτη θέματος από την πλευρά των
μαθητών. Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται
αναπόσπαστα με τη διδακτική-μαθησιακή
διαδικασία, καθώς οδηγεί στην
εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη ενός
μαθήματος και δίνει τη δυνατότητα για
μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της,
εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

Η Δημιουργική Εργασία (Δ.Ε.) έχει συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και γενικότερα στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και πόρους, όσο και με την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Με αυτήν την έννοια, δίνεται έμφαση περισσότερο στη διαδικασία εκπόνησης της Δ.Ε., και λιγότερο στην εξαντλητική διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος από την πλευρά των μαθητών. Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται αναπόσπαστα με τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, καθώς οδηγεί στην εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος και δίνει τη δυνατότητα για μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της, εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

 

Οι Δ.Ε. του ΓΕ.Λ. Μυγδονίας για το σχολικό έτος 2016 -2017 στα Μαθηματικά