Άλγεβρα

 
Κεφάλαια 6 - 7.
 
Κεφάλαιο 4.
 
Κεφάλαιο 3.
 
  • 21.02.2019: Γραπτή αξιολόγηση στις εξισώσεις (3.3) του Α2. Θέματα.
  • 14.02.2019: Γραπτή αξιολόγηση στις εξισώσεις (3.3) του Α1. Θέματα.
  • 31.01.2019: Φύλλο Ασκήσεων στις εξισώσεις β βαθμού.
  • 21.01.2019: Ολιγόλεπτη γραπτή αξιολόγηση στις εξισώσεις (3.1, 3.2) του Α1. Θέματα.
Κεφάλαιο 2.
 
  • 17.12.2018: Ολιγόλεπτη γραπτή αξιολόγηση στις ρίζες του τμήματος Α2. Θέματα.
  • 27.11.2018: Κεφάλαιο 2: Ενότητα 4: Ρίζες πραγματικών αριθμών - Φύλλο Ασκήσεων.
  • 26.11.2018: Γραπτή αξιολόγηση στις Απόλυτες τιμές. Θέματα.
  • 05.11.2018: Κεφάλαιο 2: Ενότητα 3: Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού - Φύλλο Ασκήσεων
  • 18.10.2018: Κεφάλαιο 2: Ενότητα 2: Διάταξη των πραγματικών αριθμών - Φύλλο Ασκήσεων
  • 18.09.2018: Λεξιλόγιο της Λογικής: Σύνολα - Φύλλο Εργασίας