Άλγεβρα

  • Επιλέγοντας πάνω στον τίτλο "Άλγεβρα" μετάφερεστε στη γενική σελίδα της Β τάξης του Γενικού Λυκείου, απ' όπου ,πορείτε να κατεβάσετε τα βιβλία των μαθηματικών ανά κεφάλαιο σε μορφή .pdf.
  • Επιλέγοντας πάνω στην εικόνα του βιβλίου δεξιά σας, μεταφέρεστε στο διαδραστικά εμπλουτισμένο βιβλίο του Ψηφιακού Σχολείου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κεφάλαιο 4.
 
Κεφάλαιο 3.
 
  • 21.02.2019: Γραπτή αξιολόγηση στις εξισώσεις (3.3) του Α2. Θέματα.
  • 14.02.2019: Γραπτή αξιολόγηση στις εξισώσεις (3.3) του Α1. Θέματα.
  • 31.01.2019: Φύλλο Ασκήσεων στις εξισώσεις β βαθμού.
  • 21.01.2019: Ολιγόλεπτη γραπτή αξιολόγηση στις εξισώσεις (3.1, 3.2) του Α1. Θέματα.
Κεφάλαιο 2.