3ο Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Ο.Π

2020-02-01 12:48

Την Δευτέρα 10.02.2020 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη γραπτή εξέταση στις ενότητες 2.1 έως και 2.4. Τα θέματα αυτής θα αναρτηθούν εδώ και τα θέματα του αντίστοιχου 3-ωρου διαγωνίσματος, εδώ.