3ος Διαγωνισμός Στατιστικής - Ξεκινάμε

2020-02-05 18:22

Στις 07 Φεβρουαρίου 2020 ξεξινάει η πρώτη φάση του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Στατιστικής.

Πληροφορίες, εδώ.