Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

2018-09-11 22:28

Αναρτήθηκαν τα θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2018 στα Μαθηματικά Ο.Π.

Σχόλια: 

  • Τα θέματα ήταν κλιμακούμνης δυσκολίας.

  • Το θέμα Α της Θεωρίας εμπλουτίστηκε με ένα παραπάνω ερώτημα. Το ερώτημα Α3 της αντιστοίχησης των συναρτήσεων με τις παραγώγους τους υπήρχε στις ερωτήσεις κατανόησης του 2ου κεφαλαίου αλλά και στις γενικές ασκήσεις του 1ου κεφαλαίου των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής.

  • Στο ερώτημα Α4 τύπου Σ-Λ, το (γ) δεν ήταν αυτούσιο από το βιβλίο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν ένα πολύ ωραίο ερώτημα.
  • Το Γ4 αποτελεί ένα κλασικό ερώτημα με τέχνασμα, το οποίο όμως παρουσιάζεται σε άσκηση του σχολικού βιβλίου (6, στην 2.9)
  • Τα ερωτήματα Δ1 και Δ5 πολύ δύσκολα, ιδιαίτερα το Δ1.