Ερευνητική Εργασία

2017-12-09 17:27

Έχουν αναρτηθεί εδώ:

  • οι οδηγίες δακτυλογράφησης της ερευνητικής έκθεσης 
  • οι φόρμες ερευνητικής έκθεσης για κάθε τμήμα
Θα αναλυθούν εκτενώς την προσεχή εβδομάδα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων