Ερωτήσεις Π.Επιλ. και Προβλήματα στη Συνέχεια

2019-12-05 20:27

Αναρτήθηκε ένα φύλλο εργασίας με ερω΄τησεις πολλαπλής επιλογής και προβλήματα στη συνέχεια της συνάρτησης, λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Πηγή η Τράπζα Θεμάτων από την Κ.Ε.Ε. Πατήστε, εδώ.