Ερωτήσεις Θεωρίας κεφαλαίου 2 στα Μαθηματικά ΟΠ Γ

2019-01-13 17:02

Έγιναν κάποιες αλλαγές στις ερωτήσεις του κεφαλαίου 2 των Μαθηματικών Ο.Π. της Γ τάξης. Ειδικότερα, στις παραγράφους 2.1 και 2.4. Περισσότερα, εδώ.