Πρόγραμμα 2016 - 2017

2015-11-21 10:24

    Οι ώρες του σχολείου μας: 

 • 1η ώρα: 08:15 - 09:00
  •  Διάλειμμα 05 λεπτών
 • 2η ώρα: 09:05 - 09:50
  •  Διάλειμμα 10 λεπτών
 • 3η ώρα: 10:00 - 10:45
  •  Διάλειμμα 10 λεπτών
 • 4η ώρα: 10:55 - 11:40
  •  Διάλειμμα 05 λεπτών
 • 5η ώρα: 11:45 - 12:30
  •  Διάλειμμα 05 λεπτών
 • 6η ώρα: 12:35 - 13:15
  •  Διάλειμμα 05 λεπτών
 • 7η ώρα: 13:20 - 14:00
Μπορείτε να με βρείτε για την ενημέρωση των παιδιών σας:  
 
Φυσικά, οποιαδήποτε άλλη στιγμή μέσα στο πρόγραμμα, σε κάποιο διάλειμμα.
 
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να στείλετε και e-mail.