Σχολικό Ημερολόγιο 2017 - 2018

2017-09-06 23:18

Ένα ημερολόγιο για το νέο σχολικό έτος ! 

Λαμβάνονται υπόψη, πέρα από τις αργίες, οι ημέρες αθλητισμού, οι σχολικές γιορτές για τον καλύτερο προγραμματισμό της ύλης!