Στατιστική και αξιολόγηση

2019-10-20 21:21

Αναρτήθηκαν τα θέματα της γραπτής αξιολογησης στη Στατιστική και μια μικρή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των δύο τμημάτων, εδώ.