Τεστ στην ενότητα των Ριζών στην Α

2018-12-18 22:26

Αναρτήθηκαν τα θέματα της ολιγόλεπτης γραπτής δοκιμασίας στις ρίζες των πραγματικών αριθμών, εδώ.