Θέματα Γενικών και Επαναληπτικών Εξετάσεων

2017-09-11 17:48

Ανανέωθηκαν οι συλλογές θεμάτων Γενικών και Επαναληπτικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά Ο.Π. και Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχα θέματα και απο εξετάσεις εσπερινών λυκείων, επαγγελαμτικών λυκείων και ομογενών.

Δείτε εδώ.