Θέματα και ενδεικτικές Λύσεις Θαλή 2018

2018-11-11 17:53

Αναρτήθηκαν τα θέματα και οι ενδεικτικές λύσεις του 79ου Διαγωνισμού "Ο Θαλής", εδώ.