4ος Διαγωνισμός Στατιστικής

4ος Διαγωνισμός Στατιστικής

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, την παραγωγή των επίσημων στατιστικών και τη χρήση τους στην καθημερινότητα, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται στη χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

  • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1-3 μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:1η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

  • Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχει ένας/μία καθηγητής/τρια, ο/η οποίος/α θα εγγράψει την ομάδα στον διαγωνισμό, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον ακόλουθο σύνδεσμο :https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2021, θα παρέχει πληροφορίες για τους/τιςμαθητές/τριες της ομάδας, θα επιβλέπει την εργασία τους και θα τους καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκειατου διαγωνισμού. 

  • Οι συμμετέχουσες ομάδες θα διαγωνισθούν σε δύο (2) στάδια.

  • Η εργασία του 1ου σταδίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο και θα αποτελείται από τρία (3) τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

  • Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία (1) μόνο θα είναι η σωστή. 

  • Η εργασία του 2ου σταδίου θα αφορά στη δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF, η οποία θα αναρτηθεί στηνηλεκτρονική πλατφόρμα εντός προθεσμίας που θα δοθεί.

  • Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η μετακίνηση των ομάδων, προκειμένου να διαγωνισθούν σε οποιoδήποτε από τα δύο στάδια.

  • Μόνο οι ομάδες που θα προκριθούν και στα δύο στάδια θα είναι υποψήφιες για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2021.

  • Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 20 Οκτωβρίου 2020, με την εγγραφή των ομάδων, έως τις 26 Μαρτίου 2021 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του.