Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)

Για τους μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών (νέο σύστημα) και τους μαθητές Θεωρητικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης (παλαιό σύστημα):

 
Σχολιασμός από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
 
 

Ειδικά Σχόλια

   Θέμα Α: Θεωρία

   Θέμα Β: Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.

   Θέμα Γ: Εξετάζεται μεγάλο μέρος του Κεφαλαίου των Πιθανοτήτων.  Επισημαίνουμε ότι αν ο υποψήφιος δεν απαντήσει σωστά στο ερώτημα Γ1 τότε θα έχει πρόβλημα στην επιτυχή αντιμετώπιση των επόμενων ερωτημάτων και ενδεχομένως να δημιουργηθεί θέμα στην ισότιμη βαθμολόγηση των υποψηφίων.

   Θέμα Δ: Με πολλά ερωτήματα εξετάζεται μεγάλο μέρος του κεφαλαίου της Στατιστικής.

 

Γενικά Σχόλια

  • Tα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης με ερωτήματα κλιμακούμενης δυσκολίας
  • Η εξέταση θεωρείται μέτριας δυσκολίας για τους απόφοιτους. Οι μαθητές που εξετάζονται φέτος για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε επιμέρους ερωτήματα.

	

	

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας