Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)

Για τους μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών (νέο σύστημα) και τους μαθητές Θεωρητικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης (παλαιό σύστημα):

 
Σχολιασμός από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
 
 

Ειδικά Σχόλια

   Θέμα Α: Θεωρία

   Θέμα Β: Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.

   Θέμα Γ: Εξετάζεται μεγάλο μέρος του Κεφαλαίου των Πιθανοτήτων.  Επισημαίνουμε ότι αν ο υποψήφιος δεν απαντήσει σωστά στο ερώτημα Γ1 τότε θα έχει πρόβλημα στην επιτυχή αντιμετώπιση των επόμενων ερωτημάτων και ενδεχομένως να δημιουργηθεί θέμα στην ισότιμη βαθμολόγηση των υποψηφίων.

   Θέμα Δ: Με πολλά ερωτήματα εξετάζεται μεγάλο μέρος του κεφαλαίου της Στατιστικής.

 

Γενικά Σχόλια

  • Tα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης με ερωτήματα κλιμακούμενης δυσκολίας
  • Η εξέταση θεωρείται μέτριας δυσκολίας για τους απόφοιτους. Οι μαθητές που εξετάζονται φέτος για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε επιμέρους ερωτήματα.

	

	

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας