Μαθηματικά Προσανατολισμού

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Για τους μαθητές της ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Οικονομίας & Πληροφορικής (νέο σύστημα) και της Θετικής Τεχνολογικής κατεύθυνσης (παλαιό σύστημα)

  • Σχολιασμός θεμάτων από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία:

Ειδικά Σχόλια

   Θέμα Α:  Θεωρία

   Θέμα Β:  Ελέγχονται βασικές γνώσεις της Ανάλυσης.

   Θέμα Γ:  Εξετάζεται μεγάλο μέρος της Ανάλυσης με ερωτήματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Τα ερωτήματα Γ2, Γ4 θα δυσκολέψουν αρκετούς υποψήφιους.

  Θέμα Δ:  Η επιτυχής αντιμετώπιση προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της θεωρίας και αυξημένη μαθηματική ικανότητα. Η πλήρης αιτιολόγηση των ερωτημάτων Δ2β και Δ3 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ευχέρεια σε λεπτούς χειρισμούς και απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. 

 

Γενικά Σχόλια

  • Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
  • Ο διατιθέμενος χρόνος για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων ήταν οριακός.
  • Τα ερωτήματα παρουσίαζαν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.
  • Ένας μεγάλος αριθμός ερωτημάτων έχει σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο

    Παρότι οι φετινές εξετάσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις περσινές, τα θέματα είναι παρόμοιας δυσκολίας με τα αντίστοιχα περσινά.