Τηλεδιασκέψεις Γ τάξης 2ου ΠΛΘ

Τηλεδιασκέψεις Γ τάξης 2ου ΠΛΘ

Την Πέμπτη 26-03-2020 ξεκινάμε τα μαθήματα εξ' αποστάσεως (τηλεδιασκέψεις) . Σκοπός των μαθημάτων είναι να διατηρήσουμε την καθημερινή επαφή 

που είχαμε στην τάξη. Αυτό θα ξανακερδίσουμε και θα τα καταφέρουμε

Το υλικό κάθε τηλεδιάσκεψης θα αναρτάται εδώ.

Θα δουλέψουμε το σχολικό βιβλίο, τις λύσεις των ασκήσεων του και τα φύλλα ασκήσεων μας.

Ό,τι κάναμε και στην τάξη μας!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------