Άλγεβρα

  • Επιλέγοντας πάνω στην εικόνα του βιβλίου της Άλγεβρας, μεταφέρεστε στο διαδραστικό  βιbλίο της Άλγεβρας.
  • Επιλέγοντας πάνω στην εικόνα του φακέλου της Στατιστικής, κατεβάζετε τον φάκελο σε μορφή .pdf.
 
 

 

              

 

 

Κεφάλαιο 4 : Πολυώνυμα

Μαθήματα Εξ΄Αποστάσεως (Κάθε τμήμα επιλέγει τα δικά του αρχεία)

------------------------------------------

27.03.2020: Μάθημα 1 - Β1

26.03.2020: Μάθημα 1 - Β2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.2020:  Εργασία  για τους/τις μαθητές/τριες του Β2. (Οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο ασκήσεων)

14.03.2020: Εργασία για τους/τις μαθητές/τριες του Β1(Οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο ασκήσεων)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2020: Διαίρεση Πολυωνύμων

04.02.2020: Βασικές έννοιες στα πολυώνυμα

 

Κεφάλαιο 3 : Τριγωνομετρία

 

11.02.2020: Γραπτή αξιολογήση στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις και εξισώσεις - Θέματα Β1 και Θεματα Β2

28.01.2020: Ενότητες 3.4 και 3.5 (γ): Οι συναρτήσεις της εφαπτομένης/συνεφαπτομένης και οι εξισώσεις εφx=α, σφx=α

23.01.2020: Ενότητες 3.4 και 3.5 (β): Η συνάρτηση του συνημιτόνου και η εξίσωση συνx=α

13.01.2020: Ενότητες 3.4 και 3.5 (α): Η συνάρτηση του ημιτόνου και η εξίσωση ημx=α

19.12.2019: Εργασία για τα Χριστούγεννα

18.12.2019: Ενότητα 3.3 : Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

09.12.2019: Ενότητες 3.2, 3.6 και 3.7: Τριγωνομετρικές ταυτότητες - Φύλλο Εργασίας για 3.6-3.7

21.11.2019: Ενότητα 3.1: Τριγωνομετρικοι αριθμοί γωνιών

 

Κεφάλαιο 2 : Ιδιότητες Συναρτήσεων

 

26.11.2019: Γραπτή αξιολόγηση στην ενότητα 2.1 - Θέματα

18.11.2019: Ενότητα 2.2: Κατακόρυφη και Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

                    Μετατοπίσεις1 - Μετατοπίσεις2 - Μετατοπίσεις3 - Μετατοπίσεις4

14.11.2019: Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους  - Αξιολόγηση

12.11.2019: Ενότητα 2.1: Συμμετρία συνάρτησης

04.11.2019: Ενότητα 2.1: Μονοτονία συνάρτησης  - Μονοτονία με το Geogebra - Αρχείο Geogebra

 

Κεφάλαιο 1 : Γραμμικά και Μη γραμμικά Συστήματα

 

24.10.2019: Ενότητα 1.1 & 1.2: Γραμμικά & Μη γραμμικά συστήματα : Φύλλο Ασκήσεων

22.10.2019: Ενότητα 1.1: Γραμμικά Συστήματα : Τετραγωνισμένο χαρτί

 

Κεφάλαιο 3 : Στατιστική (από τον Φάκελο Μαθητή/τριας)

 
14.10.2019: Γραπτή αξιολόγηση στη Στατιστική : Θέματα  - Στατιστικά

10.10.2019: Ενότητα 3.3: Στατιστικά μέτρα θέσης και διασποράς - Απόσπασμα από ΑΔΠΠΔΕ

30.09.2019: Ενότητα 3.2: ΦΕ:Κυκλικό διάγραμμα - Πίνακες Συχνοτήτων - Χρονόγραμμα

16.09.2019: Ενότητα 3.1: Πληθυσμός, δείγμα και μεταβλητές

13.09.2019: Ενότητα 3: Συζήτηση στατιστικών αποτελεσμάτων των επιδόσεων των μαθητών/τριών της Γ λυκείου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2019.