Άλγεβρα

  • Επιλέγοντας πάνω στην εικόνα του βιβλίου της Άλγεβρας, μεταφέρεστε στο διαδραστικό  βιbλίο της Άλγεβρας.
  • Επιλέγοντας πάνω στην εικόνα του φακέλου της Στατιστικής, κατεβάζετε τον φάκελο σε μορφή .pdf.
 
 

 

              

 

 

Κεφάλαιο 2 : Ιδιότητες Συναρτήσεων

 

18.11.2019: Κατακόρυφη και Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης

14.11.2019: Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους  - Αξιολόγηση

12.11.2019: Ενότητα 2.2: Συμμετρία συνάρτησης

04.11.2019: Ενότητα 2.1: Μονοτονία συνάρτησης  - Μονοτονία με το Geogebra - Αρχείο Geogebra

 

Κεφάλαιο 1 : Γραμμικά και Μη γραμμικά Συστήματα

 

24.10.2019: Ενότητα 1.1 & 1.2: Γραμμικά & Μη γραμμικά συστήματα : Φύλλο Ασκήσεων

22.10.2019: Ενότητα 1.1: Γραμμικά Συστήματα : Τετραγωνισμένο χαρτί

 

Κεφάλαιο 3 : Στατιστική (από τον Φάκελο Μαθητή/τριας)

 
14.10.2019: Γραπτή αξιολόγηση στη Στατιστική : Θέματα  - Στατιστικά

10.10.2019: Ενότητα 3.3: Στατιστικά μέτρα θέσης και διασποράς - Απόσπασμα από ΑΔΠΠΔΕ

30.09.2019: Ενότητα 3.2: ΦΕ:Κυκλικό διάγραμμα - Πίνακες Συχνοτήτων - Χρονόγραμμα

16.09.2019: Ενότητα 3.1: Πληθυσμός, δείγμα και μεταβλητές

13.09.2019: Ενότητα 3: Συζήτηση στατιστικών αποτελεσμάτων των επιδόσεων των μαθητών/τριών της Γ λυκείου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2019.