Γεωμετρία

κεφ 8: Ομοιότητα

03.10.2022: Ενότητες 8.1 και 8.2: Όμοια ευθύγραμμα σχήματα και κριτήρια ομοιότητας

κεφ 7 : Αναλογίες

21.09.2022: Ενότητα 7.7: Θεώρημα Θαλή και εφαρμογές