Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών           

Κεφάλαιο 1: Διανύσματα       

Κεφάλαιο 2 : Η ευθεία στο επίπεδο
Κεφάλαιο 3: Κωνικές Τομές