Μαθηματικά γενικής Παιδείας

Κεφάλαιο 1 : Πιθανότητες

 

Διδακτικό σενάριο: Επίσημες στατιστικές 

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να ενημερώσει τους μαθητές/τριες της Γ τάξης, αυριανούς πολίτες της κοινωνίας για τις επίσημες στατιστικές και πώς αυτές διαχωρίζονται από μη επίσημες. Επιπλέον, μέσα από αυτό το σενάριο αναδεικνύεται η χρησιμότητα της Στατιστικής σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα τους. Έτσι, δεν καθίστανται απλοί παθητικοί δέκτες των όποιων ερευνών παρουσιάζονται είτε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είτε από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Δραστηριότητες