Μαθήματα Επιλογής

Στην τρίτη τάξη του Γενικού Λυκείου υπήρχε μια ομάδα μαθημάτων επιλογής γενικής παιδείας (που σχεδόν ποτέ δεν επιλέχθηκαν !!) άκρως ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Θα τολμούσα να αναφερώ ότι ήταν μαθήματα ενός υψηλού τύπου Γενικού Λυκείου, που δυστυχώς λίγες φορές διδάχθηκαν. Τρια από αυτά έχουν άμεση συνάφεια με τα Μαθηματικά ως επιστήμη, από τη Μαθηματική Φιλοσοφία & Λογική μέχρι τα εξειδικευμένα Μαθηματικά όπως η Στατιστική.

Ιστορία των Επιστημών

 

Λογική

 

 

Στατιστική:  θεωρία  & ασκήσεις

Παράλληλες εφαρμογές με το λογισμικό S.P.S.S.