Μαθηματικά Ομάδας (ΟΠ)

 • Επιλέγοντας πάνω στον τίτλο "Μαθηματικά" μετάφερεστε στη γενική σελίδα της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου και μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο των μαθηματικών σε μορφή .pdf.
 • Επιλέγοντας πάνω στην εικόνα του βιβλίου δεξιά σας, μεταφέρεστε στο διαδραστικά εμπλουτισμένο βιβλίο του Ψηφιακού Σχολείου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

----------------------------------------------

Κεφάλαιο 2 : Διαφορικός Λογισμός

----------------------------------------------------

Η σελιδά αυτή ανανέωνεται παράλληλα με τις "Τηλεδιασκέψεις": 26/03 (Γοικ_πλ) και 27/03 (Γθετ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
##############################################################################################
 
 
---------------------------------------------------------------
Κεφάλαιο 1 : Όριο και Συνέχεια Συνάρτησης
---------------------------------------------------------------
 

-----------------------------------------------------------------------

Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός 

-----------------------------------------------------------------------

 • 13.03.2020: Διαγώνισμα Προσομοίωσης στα Μαθηματικά
 • 13.03.2020: 5ο Διαγώνισμα στις ενότητες 3.1, 3.4, 3.5 και 3.7
 • 13.03.2020: Ενότητα 3.7: Εμβαδά
  • Μάθημα  - Βιντεοδιάλεξη στα εμβαδά από το study4exams
  • Φύλλο Εργασίας - Λυμένες Ασκήσεις στα εμβαδά
  • Φύλλο Ασκήσεων στην ενότητα 3.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 13.03.2020: Ενότητα 3.5: Η αρχική συνάρτηση F(x)
  • Μάθημα  - Βιντεοδιάλεξη στην αρχική συνάρτηση F(x) από το study4exams
  • Φύλλο Ασκήσεων στην ενότητα 3.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 13.03.2020: Ενότητα 3.4: Το ορισμένο ολοκλήρωμα
  • Μάθημα  - Βιντεοδιάλεξη στο ορισμένο ολοκλήρωμα από το study4exams
  • Φύλλο Εργασίας στο ορισμένο ολοκλήρωμα
  • Φύλλο Ασκήσεων στην ενότητα 3.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 13.03.2020: Ενότητα 3.1: Η αρχική συνάρτηση
  • Μάθημα  - Βιντεοδιάλεξη στην αρχική συνάρτηση από το study4exams
  • Φύλλο Ασκήσεων στην ενότητα 3.1
 • Ερωτήσεις Θεωρίας 3ου Κεφαλαίου
 

################################################################################################