ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Βιβλία
  Βρούτσης Ν, Διαμαντίδης Δ, Καρκάνης Β, Μηλιώνης Χ, Πατσαλιάς Μ, Σπαθάρας Δ, Σκουρκέας Αν, Στουραΐτης Κ (2020) 
  ISBN: 978-960-06-6144-6 (ΙΤΥΕ Διόφαντος)
 
 
 
 
 
 
 
 Βρούτσης Ν, Διαμαντίδης Δ, Καρκάνης Β, Μηλιώνης Χ, Πατσαλιάς Μ, Σπαθάρας Δ, Σκουρκέας ΑνΣτουραΐτης Κ (2019)
 ISBN: 978-960-06-5994-8 (ΙΤΥΕ Διόφαντος)
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Μονογραφίες

  1.  Διδακτορική Διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων υποβιβασμού κλίμακας με εφαρμογές σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα", 2012, Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ., σελ. 177. (περισσότερες πληροφορίες στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)

  2.  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με τίτλο "Canonical Correlation Analysis with application iin Climatology" (in greek), 2004, Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ., σελ 127.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • σε περιοδικά - τόμους με σύστημα κριτών

  3.  Skourkeas An, Kolyva-Machera F, Maheras P 2013: Construction of winter temperature scenarios over Greece, using an alternative statistical downscaling model based on CCA. Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics Springer Atmospheric Sciences 2013, Part 2, 723 - 728, DOI: 10.1007/978-3-642-29172-2_102.

  4.  Skourkeas An, Kolyva-Machera F, Maheras P 2013: Improved statistical downscaling models based on canonical correlation analysis, for generating temperature scenarios over Greece, Environmental and Ecological Statistics, 20 (3): 445 - 465, DOI: 10.1007/s10651-012-0228-x.

  5.  Maheras P, Skourkeas An, Kolyva-Machera F 2011: Le Role des tendances dans la construction des scenarios climatiques: L’ Exemple des temperatures minimales hivernales en Grece. Actes du XXIVeme Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, 375-380.

  6. Skourkeas An, Kolyva-Machera F, Maheras P 2010: Estimation of mean maximum summer and mean minimum winter temperatures over Greece in 2070-2100 using statistical downscaling methods, Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy, 2: 33-44 (English version), 89-98 (Russian version).

  7.  Ζώκαρης Ν, Σοφού Αφρ, Σκουρκέας Αν,  Κολυβά-Μαχαίρα Φ 2008: Ικανοποίηση ασθενών από τις μερικές οδοντοστοιχίες, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 9: 69-79.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών

  8. Σκουρκέας Αν, Κολυβά-Μαχαίρα Φ, Μαχαίρας Π 2010: Ο ρόλος των τάσεων στην κατασκευή μοντέλων υποβιβασμού κλίμακας. Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, 280-287.

  9. Ζίττης Γ, Αναγνωστοπούλου Χρ, Σκουρκέας Αν 2010: Σχέσεις ανάμεσα σε δείκτες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και στη βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 306-313.

  10. Σκουρκέας Αν, Κολυβά-Μαχαίρα Φ, Μαχαίρας Π 2009: Εκτίμηση μέσων μεγίστων (ελαχίστων) θερινών θερμοκρασιών στην Ελλάδα την περίοδο 2070 -2100 με τη χρήση της ανάλυσης κανονικών συσχετίσεων, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, 175-182.

  11. Σκουρκέας Αν, Κολυβά-Μαχαίρα Φ, Αναγνωστοπούλου Χ, Τολίκα Κ, Μαχαίρας Π 2006: Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης των μέσων μέγιστων και ελάχιστων χειμερινών θερμοκρασιών στη Βορειοδυτική Ελλάδα, Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Β: 129-136.

  12. Σκουρκέας Αν, Κολυβά-Μαχαίρα Φ, Αναγνωστοπούλου Χ, Τολίκα Κ, Μαχαίρας Π 2005: Κατασκευή μοντέλων εκτίμησης των μέσων μέγιστων εποχικών θερμοκρασιών στον ελλαδικό χώρο, Πρακτικά 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, 343-350.