Στατιστική Συμπερασματολογία (ΣΣ)

Περιεχόμενα:

 Εισαγωγή: πιθανότητες και εκτιμητική, Δοκιμασία υποθέσεων και σχετικά κριτήρια, Βασικές έννοιες ελέγχων υποθέσεων,  Είδη ελεγχοσυναρτήσεων, Θεμελιώδες λήμμα των Neyman-Pearson, Σύνθετες υποθέσεις, Ιδιότητα μονότονου λόγου πιθανοφανειών, Γενικευμένος λόγος πιθανοφανειών (ΓΛΠ), Η ασυμπτωτική κατανομή του ΓΛΠ, Έλεγχοι υποθέσεων για την κανονική κατανομή ενός και δύο δειγμάτων, Σχέση μεταξύ διαστημάτων εμπιστοσύνης και της περιοχής αποδοχής των δίπλευρων ελέγχων υποθέσεων, Έλεγχοι υποθέσεων για δύο αναλογίες, Γραμμικά μοντέλα : Γραμμική Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διασποράς με έναν παράγοντα

Οι διαλέξεις του μαθήματος ξεκινούν την Παρασκευή 23.02.2018, ώρα17:15 - 20:00, στην αίθουσα Μ1

 
 • 09.03.2018: Μάθημα 3ο
  • Κεφάλαιο 2: Έλεγχοι απλών υποθέσεων - Ασκήσεις
 • 23.03.2018: Μάθημα 5ο
  • Κεφάλαιο 3: Έλεγχοι σύνθετων Υποθέσεων  - Ασκήσεις (ολοκλήρωση προηγούμενου μαθήματος)
 • Η Α πρόοδος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27.03.2018, ώρα 16:00 - 18:00, στην Δ31.
 • 20.04.2018: Mάθημα 7ο
  • Κεφάλαιο 4: Συνέχεια και ολοκλήρωση ελεγχοσυναρτήσεων Γ.Λ.Π. για δύο τυχαία ανεξάρτητα δείγματα
  • Κεφάλαιο 5: Ελεγχοσυναρτήσεις για τις παραμέτρους της κανονικής κατανομής
   • Έλεγχος μέσης τιμής ενός τ.δ. , όταν η διασπορά είναι α) γνωστή, β) άγνωστη.
 • 04.05.2018: Μάθημα 9ο
  • Κεφάλαιο 5: Ελεγοσυναρτήσεις για τις παραμέτρους της κανονικής κατανομής
   • Έλεγχος διασποράς ενός τ.δ. όταν η μέση τιμή είναι α) γνωστή, β) άγνωστη.
   • Έλεγχος μέσω τιμών δύο ανεξάρτητων τ.δ. με διασπορές γνωστές.
 
 • 11.05.2018: Μάθημα 10ο
  • Κεφάλαιο 5: Ελεγχοσυναρτήσεις για τις παραμέτρους της κανονικής κατανομής
   • Έλεγχος μέσων τιμών για δύο δείγματα
    •  Έλεγχος μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων τ.δ. με διασπορές γνωστές
    • Έλεγχος μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων δειγμάτων με διασπορές άγνωστες και ίσες
    • Έλεγχος μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων τ.δ. με διασπορές άγνωστες και άνισες
    • Έλεγχος μεσων τιμών δύο εξαρτημέων τ.δ .
 
 • 18.05.2018: Μάθημα 11ο
  • Κεφάλαιο 5: Ελεγχοσυναρτήσεις για τις παραμέτρους της κανονικής κατανομής
   • Παραδείγματα στους ελέγχους μέσων τιμών
   • Έλεγχος διασπορών για δύο δείγματα
    • Έλεγχος διασπορών δύο ανεξάρτητων τ.δ. με μέσες τιμές άγνωστες
    • Έλεγχος διασπορών δύο ανεξάρτητων τ.δ. με μέσες τιμές γνωστές
 • 25.05.2018: Μάθημα 12ο
  • Επαναληπτικές Ασκήσεις