ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής δεν αποτελούν πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.