Προτεινόμενα Θέματα στα Μαθηματικά Ο.Π.

 Σχολικό έτος 2021 -2022

  • 18.11.2021: 1η γραπτή εξέταση στην ενότητα Α (1.1 - 1.3)
 
  • 07.12.2021: 2η γραπτή εξέταση στην ενότητα Β (1.4 - 1.7)
 
  • 21.12.2021: 3η γραπτή εξέταση στην ενότητα Γ (1.8)
 
  • 08.02.2022: 4η γραπτή εξέταση στην ενότητα Δ (2.1 - 2.4)
  •  11.04.2022: 5η γραπτή εξέταση στην ενότητα E (2.5 - 2.10)
    • Θέματα πλήρους εξέτασης (σε 3ώρες)
 
  • 12.05.2022: Προσομοίωση στα Μαθηματικά ΟΠ