Προτεινόμενα Θέματα στα Μαθηματικά Ο.Π

    Σχολικό έτος 2020-2021

  • Δευτέρα 08/02/2021:  4η γραπτή εξέταση στην ενότητα Δ  (2.1-2.4) διάρκειας δύο (2) ωρών:
  • Παρασκευή 18/12/2020: 3η γραπτή εξέταση στην ενότητα Γ (1.8) διάρκειας τριών (3) ωρών
  • Παρασκευή 04/12/2020: 2η γραπτή εξέταση στην ενότητα Β (1.4 - 1.7) διάρκειας τριών (3) ωρών:
  • Πέμπτη 22/10/2020: 1η γραπτή εξέταση στην ενότητα Α (1.1 - 1.3) διάρκειας τριών (3) ωρών
  • Πέμπτη 22/10/2020: 1η γραπτή εξέταση στην ενότητα Α (1.1 - 1.3) διάρκειας δύο (2) ωρών
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Σχολικό έτος 2019-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------