Από τον A.Sk.

2021-10-19 22:40

Καλώς ορίσατε στη σελίδα του Ομίλου Στατιστικής του 2ου Πρότυπου Λυκείου Θεσσαλονίκης "Λευκός Πύργος"

Ο όμιλος αυτός δημιουργήθηκε για να φέρει κοντά τους μαθητές και τις μαθήτριες στη Στατιστική επιστήμη και ταυτόχρονα να αναδείξει με τον πιο σύγχρονο τρόπο την αναγκαιότητα της για την καθημερινότητά μας. Οι συμμετέχοντες/ούσες στον όμιλο θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την ικανότητα τους, έτσι ώστε ως μελλοντικοί πολίτες να αξιολογούν κριτικά πληροφορίες, να εξάγουν συμπεράσματα, να κάνουν προβλέψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις κάτω από αβέβαιες συνθήκες. Το περιεχόμενο της Στατιστικής εξελίσσεται από την συλλογή και παρουσίαση δεδομένων από μικρές στατιστικές έρευνες στη μελέτη συνεχών ποσοτικών δεδομένων και μέτρων θέσης και μεταβλητότητας μέχρι τη μελέτη σχέσεων εξάρτησης μεταξύ δύο μεταβλητών, πάντοτε με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων τόσο της Ελληνικής Στατιστικής αρχής όσο και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, στα πλαίσια προγραμμάτων τους ανάπτυξης της Στατιστικής Παιδείας.