Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Η παρούσα δράση αφορά σε μια διαθεματική προσέγγιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσα από τα μαθήματα της Βιολογίας, της Χημείας, των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας, που υλοποιείται στο σχολείο μας. Οι μαθητές και μαθήτρις της Β Λυκείου συνεργάζονται σε ολιγομελείς ομάδες και απαντούν σε κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτήματα. Ιδιαίτερο στοιχείο της προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι οι δραστηριότητες στα Μαθηματικά κλιμακώνονται με τέτοια δομή που επιτρέπει και στους/στις μαθητές/τριες της ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών να συνεχίσουν την προσέγγιση στο σημείο που έμεινε από τους/τις μαθητές/τριες των τμημάτων της Γενικής Παιδείας.

 

Προς το τέλος του 20ου αιώνα οι επιστήμονες ανέπτυξαν τη θεωρία ότι η μέση θερμοκρασία της γης αυξάνεται και ότι η κύρια αιτία για αυτό είναι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, ως αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο). Πολλοί κλιματολόγοι πιστεύουν στο λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα αέρια που καθορίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ονομάζονται θερμοκηπικά αέρια, µε βασικότερα τους υδρατμούς, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και τους χλωροφθοράνθρακες. Η αύξηση της συγκέντρωσης των θερµοκηπικών αερίων και ιδιαίτερα του CO2 ενισχύουν σημαντικά το φαινόμενο αυτό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που αμφισβητούν αυτή τη θεωρία, για την επιβεβαίωση της οποίας πρέπει να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα.

 

·         Ερώτημα 1: Αυξάνεται πράγματι η θερμοκρασία της γης; Απαιτούνται ακριβείς μετρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τη θερμοκρασία της γης σε εποχές που δεν υπήρχαν ακόμα ακριβή θερμόμετρα; Επίσης, ακόμη και με ακριβή θερμόμετρα, πως θα υπολογίσουμε τη μέση θερμοκρασία για το σύνολο του πλανήτη; Και αν η θερμοκρασία της γης αυξάνεται, είναι αυτό ένα αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή απλά μια φυσική μεταβολή; Η θερμοκρασία έχει αυξηθεί και μειωθεί πολλές φορές στη διάρκεια της γεωλογικής ιστορίας και ο πλανήτης έχει περάσει από διάφορες εποχές παγετώνων και θερμότερες περιόδους («μικρή εποχή παγετώνων: β μισό 19ου αι., θερμότερη περίοδος:1940-1975 , παγκόσμια ψύξη κλπ»)

·         Ερώτημα 2: Αν πράγματι η θερμοκρασία της γης αυξάνεται, είναι το CO2 η αιτία; Στην ατμόσφαιρα υπάρχουν και άλλα θερμοκηπικά αέρια, τα οποία συγκρατούν τη θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας και κάνουν δυνατή τη ζωή στη γη. Το CO2 που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ένα σχετικό μικρό ποσοστό του συνολικού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα εκτιμάται ότι είναι σήμερα κατά 40% υψηλότερη από ό, τι κατά την έναρξη της εκβιομηχάνισης (18ος αι.). 

  • Φύλλο Δραστηριοτήτων στα Μαθηματικά
  • Αρχείο Δραστηριοτήτων