Η πάλη για την ομορφιά

Η πάλη για την ομορφιά

 Τόσο τα Μαθηματικά, όσο και η Ποίηση είναι δύο πανάρχαιες πνευματικές και δημιουργικές δραστηριότητες του ανθρώπου, αυτόνομες και αυτοδύναμες, που βοηθούν στην κατανόηση του κόσμου και ομορφαίνουν τη ζωή. Με κεντρικό άξονα ποιήματα και κείμενα του Δ. Γαβαλά, ξένων ποιητών και ποιητριών αλλά και με μια μεγάλη αναφορά στο έργο του νομπελίστα Έλληνα Ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, σχεδιάζουμε μια διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας και ειδικότερα της ποίησης με τη βοήθεια των μαθηματικών εννοιών που ανιχνεύονται στα κείμενα τους σε ένα διευρυμένο πλαίσιο ανάγνωσης και μελέτης τους,  αξιοποιώντας αυτές τις μαθηματικές έννοιες και μεθόδους.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες του τμήματος Β2

  • συνειδητοποιούν ότι η Ποίηση και τα Μαθηματικά είναι δύο γλώσσες με παράλληλη ιστορική πορεία που έχουν όμως πολλά κοινά στοιχεία
  • αναπτύσσουν κριτική επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι μαθηματικές έννοιες ανιχνεύονται στα ελληνικά και ξένα ποιήματα και κείμενα
  • κατανοούν τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και του πολιτισμού, καθώς και την αξία που έχει για την ανθρώπινη δραστηριότητα διαχρονικά, μελετώντας τα «Λυρικά Μαθηματικά» του Οδυσσέα Ελύτη
  • αναπτύσσουν θετικά κίνητρα, αυτοπεποίθηση, εστίαση στις θετικές πτυχές των εμπειριών, υπομονή και επιμονή στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης που εμπλέκει τα Μαθηματικά
  • εκτιμούν την ομορφιά και την κομψότητα των Μαθηματικών

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η διάρκεια της Διαθεματικής Προσέγγισης είναι 5 διδακτικές ώρες με συνδιδασκαλία των εκπαιδευτικών Ελένης Παπαδοπούλου (ΠΕ 02) και Σκουρκέα Αναστασίου (ΠΕ 03) στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών την εβδομάδα 20-12-2021 έως και 23-12-2021, στις αντίστοιχες ώρες μαθημάτων.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι μαθητές/τριες της τάξης είναι χωρισμένοι σε ολιγομελείς ομάδες, αφού η εργασία σε ομάδες απαιτεί από τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης και αυτοεκτίμησης των ενεργειών τους.

Αρχείο με τα κείμενα και τις δραστηριότητες των μαθητών

Ακολουθούν τα σχετικά βιντεο που υπάρχουν στο αρχείο των δραστηριοτήτων.