Κ. Καραθεοδωρή "Στη Σμύρνη που δεν πρόλαβες"

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή των μαθητών και μαθητριών  (α) με την προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και (β) με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την περίοδο 1919-1922 σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου στη Σμύρνη. Από τη μία πλευρά, ο βίος του, η στροφή στα Μαθηματικά σε ηλικία 27 ετών, η θεαματική του άνοδος στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της εποχής, η γνωριμία του με μεγάλους επιστήμονες της εποχής εκείνης και από την άλλη η γνωριμία του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η συνεργασία τους για την ίδρυση Πανεπιστημίου στη Σμύρνη δίνουν τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να γνωρίσουν το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη έρευνα του έργου του, η επαναφορά του ονόματος του σε μαθηματικά συνέδρια αλλά και η συγγραφή λογοτεχνικών και βιογραφικών βιβλίων για τη συναρπαστική ζωή του και το πολυσχιδές έργο του, τον έφεραν, ευτυχώς και πάλι στο προσκήνιο. 

  • Οι μαθητές/μαθήτριες συνεργαζόμενοι/ες σε ολιγομελείς ομάδες 
  •  Μελετούν τη βιογραφία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή μέσα από επιλεγμένα κείμενα
  •   Μελετούν μερικές από τος επιστολές του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή προς συναδέλφους του στη Γοττίγγη  (ύφος και περιεχόμενο) και αποκρυπτογραφούν τα Μαθηματικά που χρησιμοποιεί.
  • Παρακολουθούν συνεντεύξεις απογόνων του Καραθεοδωρή αλλά και Πανεπιστημιακών δασκάλων που μιλούν για το έργο και την προσωπικότητα του.
  •  Αναζητούν ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα πολιτικά γεγονότα της εποχής (εκλογές, Βενιζέλος) και την  καταστροφή της Σμύρνης που δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση του οράματος του Βενιζέλου για την ίδρυση του Πανεπιστήμιου της Ιωνίας στη Σμύρνη.
  • Συντάσσουν ομαδικά τη βιογραφία του Καραθεοδωρή, βασιζόμενοι/ες στις πηγές.
  • Δημιουργούν βίντεο που περιλαμβάνει τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή και στο έργο του ΚωνσταντίνουΚαραθεοδωρή.

Χρονοδιάγραμμα

  • Δεκέμβριος 2022 – Ιανουάριος2023: Χωρισμός των μαθητών/τριών σε ολιγομελείς ομάδες, ανάθεση καθηκόντων και συλλογή των έργων (βιβλίων, συνεντεύξεων,….) προς μελέτη και επεξεργασία.
  • Ιανουάριος 2023 – Μάρτιος 2023: Δημιουργία κειμένου (ή pptή ακόμη και τεχνήματος) και βίντεο για: (α) την προσωπικότητα του Κ. Καραθεοδωρή (β) το έργο του Κ. Καραθεοδωρή και (γ) το ρόλο του στην προσπάθεια ίδρυσης του πανεπιστημίου στη Σμύρνη.
  • Μάρτιος 2023 – Απρίλιος 2023: Οργάνωση της συμμετοχής στο 3ο μαθητικό μαθηματικό φεστιβάλ - Παρουσίαση Αποτίμηση του προγράμματος σε ειδική εκδήλωση του σχολείου. Ανατροφοδότηση και συζήτηση/αξιολόγηση του προγράμματος μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Χρήσιμο Υλικό - Οδηγίες

Παραδοτέα μαθητών/μαθητριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
 
 
 

Επικοινωνία

Επιλογή αρχείου