Διάλογοι Μαθηματικών και Φιλοσοφίας

Διάλογοι Μαθηματικών και Φιλοσοφίας

Διαθεματική συνδιδασκαλία με τη συνάδελφο Σ.Χατζηϊωαννίδου

Τετάρτη 21.12.2022 και Πέμπτη 22.12.2022 (5η διδακτική ώρα) Στα μαθηματικά αλλά και στην φιλοσοφία ο τρόπος σκέψης είναι κατά βάση ίδιος. Ειδικότερα επιχειρούνται: η προσέγγιση της λογικής ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των δύο επιστημώ η δημιουργία θετικής στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στη...

Ενότητα Α

Ενότητα Α

Να εξετάσετε εάν οι επόμενες προτάσεις είναι λογικές ή όχι και ποιες από αυτές αληθείς ή ψευδείς.

Ενότητα Β. 1

Ενότητα Β1

Συμπληρώστε το επόμενο μαθηματικό κείμενο.  

Ενότητα Β. 3

Ενότητα Β3

Να εξετάσετε σε κάθε μια από τις επόμενες ενδεικτικές προτάσεις ποια συνεπαγωγή ή ισοδυναμία ισχύει.