Περιβάλλον: Επιστήμες και Φιλοσοφία

Περιβάλλον: Επιστήμες και Φιλοσοφία

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η παρούσα δράση αφορά σε μια διαθεματική προσέγγιση του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσα από τα μαθήματα της Βιολογίας, της Χημείας, των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας, που υλοποιείται στο σχολείο μας. Οι μαθητές και μαθήτριες της Β Λυκείου συνεργάζονται σε ολιγομελείς ομάδες και απαντούν σε...