Οι Επιστήμες στο Βυζάντιο

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Παραδοτέα Ομάδων 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών/τριών  -  
Απολογισμός προγράμματος 17-05-2023 σε ειδική εκδήλωση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών 

Επικοινωνία

Επιλογή αρχείου