Πάω "eco"λογικά στο σχολείο

eco-logika στο σχολείο

Οι πόλεις αποτελούν κόμβους για την ανταλλαγή ιδεών, για το εμπόριο, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την παραγωγικότητα, την κοινωνική ανάπτυξη και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να προοδεύσουν κοινωνικά και οικονομικά. Ωστόσο, οι ίδιοι πολίτες φαίνεται να μην είναι σε θέση να...

Επικοινωνία

Επιλογή αρχείου